335/2009. (XII.)29.) EüM rendelet
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről  A jogszabályban szereplő betegségek BNO kódjai

a fertőző betegségek bejelentéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet,
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről.

4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről az egészségügyről.

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről.

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról

284/1997.(XII.23) Korm rendelet a térítés ellenében igénybevehető orvosi szolgáltatásokról