Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítunk Ügyfeleink és munkavállalóik részére az 1993. Évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 58. §-a, a 89/1995. Kormány Rendelet a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatról, a 27/1995. NM a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről, valamint az érvényben lévő további rendeletekben előírtak és Ügyfelei egyedi igényeinek figyelembe vételével, az alábbiak szerint:
 • Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
 • A munkáltató tájékoztatása – az orvosi titoktartás vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett – írásban, igény esetén szóban és digitális formában is.
 • Igényelt gyakorisággal riportok készítése, a munkáltató által meghatározott szempontok szerint.
 • A foglalkozási megbetegedések, expozíciós esetek jelentése, ezekről riport készítése, a kivizsgálásban való részvétel a hatályos jogszabálynak megfelelően (27/1996 NM rendelet).
 • Részvétel az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a védőeszközről történő tanácsadásban.
 • Részvétel a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok teljesítésében.
 • A munkakörhöz kötött hivatásos (II. típusú) jogosítványhosszabbítás.
 • A munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • A munkakörhöz kötött védőoltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Az influenza oltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése, további teendőkre vonatkozó javaslat adása.
 • Bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk készítése a hatóságok felé.
Közreműködünk:
 • A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • A munkahelyi veszélyforrás feltárásában.
 • A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
 • A munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
 • Az előírt dokumentációk elkészítésében: 
  - Munkaalkalmassági vizsgálatok rendje
  - Szemüveg támogatási juttatási rend
  - Egyéni védőeszköz juttatási rend
  - Kockázatértékelési dokumentáció elkészítése
  - Kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítése
Vállajuk, hogy a munkáltató által megadott kategória besorolások és a munkavégzés közben a munkakörönkénti expozíciók alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezzük.
 • Laborvizsgálat (vegyi anyag expozíció esetén)
 • Biológiai expozíciós vizsgálatok (BEM) lebonyolítása
 • Szűrő audiometria vizsgálat (hallásvizsgálat)
 • Spirometria vizsgálat (légzésfunkció)
 • Látásélesség vizsgálat (monitoros munkakörben)
 • Szükség esetén további vizsgálatok lebonyolítása
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során az alábbiakat tudjuk biztosítani
 • A saját, a családi és a foglalkozási kórelőzmény felvétele
 • Fizikális vizsgálat
 • Testsúly- és testmagasság mérés
 • Vérnyomásmérés
 • Visus (látásélesség) szűrővizsgálat
 • Színlátás vizsgálat
 • ÁNTSZ által előírt speciális vizsgálatok lebonyolítását, megszervezését is segítjük
 • Romberg (neurológiai) szűrővizsgálat
 • EKG (12 elvezetéses nyugalmi)
 • Vizelet és vércukor tesztcsík vizsgálat
 • Szakhatóságok által előírt szűrővizsgálatok
  - Hallásvizsgálat
  - Légzésfunkció vizsgálat
  - Laborvizsgálat
  - BEM (Biológiai Expozíció Monitor) vizsgálat
  - Érdoppler vizsgálat (műszeres érvizsgálat)